TOMÁŠ KELTNER

Zájemci o osobní rozvoj mohou navštěvovat studijní skupiny nebo studovat individuálně s vybraným učitelem.

Výuka:

studijní skupiny 2018

V letošním roce se otevírají nové studijní skupiny v České i Slovenské republice. Pro více informací ohledně obsahu studia, termínů, místa a ceny si napište na emaily konkrétních učitelů:

výuku pro ČR vede učitel Ing. Radek Žilka, kontakt: radek@transformace-vedomi.cz
(Brno, Ostrava)

výuku pro SR vede učitel Ing. Roman Jošt, kontakt: roman@transformace-vedomi.cz
(Bratislava)

individuální studium

Zájemci o individuální studium se mohou hlásit k jednotlivým učitelům.

učitel Ing. Radek Žilka, kontakt: radek@transformace-vedomi.cz
učitel Ing. Roman Jošt, kontakt: roman@transformace-vedomi.cz

učitel Tomáš Keltner, kontakt: tomas@transformace-vedomi.cz

1 strana z 1
TRANSFORMACE VĚDOMÍ
Copyright © 2018 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně