vyučuji studenty osobního rozvoje individuálně nebo v rámci studijních skupin

transformace vědomí

 

 

Na základě svých zkušeností, studia parapsychologie a poznatků původních monoteistických systémů jsem sestavil vlastní učení o transformaci vědomí, které je průvodním osvětlováním současné fáze věku lidí a přechodu do další aeonu. 

Transformace vědomí je metoda osobního rozvoje, je to vědomostní celek obsahující základní poznatky o tomto světě a zákonitostech jeho tvoření, dále o lidské bytosti a jejích schopnostech a také o dalších entitách, formách a vlivech, které jsou součástí naší reality.
Rozděluje se do oblastí hrubohmoty (fyzické tělo), jemnohmoty (vlastní bytost) a nehmoty (duch).
Společným znakem poznávání těchto oblastí je využívání komplexního vnímání a víry k nalezení a naplnění vlastního poslání.

 

studijní skupiny a individuální studium

Studijní skupiny se nově konají formou internetové online video konference.

Zájemci o účast v mých studijních skupinách nebo o individuální studium mohou získat podrobnější informace zde:

konzultace@keltner.cz

Ve spolupráci s centrem Svet možností připravujeme na podzim tohoto roku otevření nové studijní skupiny
v Bratislavě
.

více informací:

Andrejka Fabiánová,
tel.: +421 908 741 211

email: seminare@svetmoznosti.sk

 

Pokud chcete, abych pro vaší skupinu posluchačů uspořádal neveřejný diskuzní seminář nebo přednášku, kontakt:

konzultace@keltner.cz

 

Ceník:

Osobní konzultace:
4.000,-Kč (za cca 2 hod.), platba se provádí předem proti vystavené faktuře.

Studijní skupina:
cena se vyhlašuje pro každou skupinu zvlášť,
platba se provádí předem proti vystavené faktuře za celý semestr najednou
(obvykle cca 18.000,- až 30.000,-Kč za jeden semestr).

Individuální studium:
21.000,-Kč (za cca 5 hod.),
platba se provádí předem proti vystavené faktuře,
8.000,-Kč (za cca 2 hod.),
platba se provádí předem proti vystavené faktuře.

Veřejné přednášky a semináře:
cena se určuje pro každou akci zvlášť, platba se provádí předem proti vystavené faktuře
(vstupné obvykle cca 800,- až 2.000,-Kč za jednu osobu).

Neveřejný seminář pro uzavřenou skupinu posluchačů:
cena se určuje dohodou s pořadatelem pro každou akci zvlášť, platba se provádí předem proti vystavené faktuře
(obvykle od cca 21.000,-Kč za akci).

Stříbrná pamětní medaile Tomáše Keltnera "MINCE OCHRANY":
8.000,-Kč za 1 kus

Všechny ceny jsou určené dohodou při absenci, nenastoupení studia nebo předčasném ukončení studia se platba, ani její část, nevrací.
Platba je preferována v českých korunách. Platby v Euro se domlouvají individuálně a nemusí přesně odpovídat prostému přepočtu dle aktuálního kurzu, určují se (jako všechny ostatní platby) s přihlédnutím k symbolice čísel.

V roce 2020 se konzultace i výuka (s výjimkou individuálního programu) pořádá pouze přes online videokonferenci na platformě Zoom.

pamětní medaile Tomáše Keltnera MINCE OCHRANY transformace vědomí

 

Keltner PROTECTIO P

certifikat mince ochrany

Vnější pohled:

Mince ochrany je umělecké dílo, z čistě formálního pohledu se jedná o pamětní medaili, sběratelský předmět. Vnější podobu jsem navrhoval já sám s ohledem na všechny vědomosti a zkušenosti, které mám. Tvar mince je jedním z nejstarších geometrických tvarů symbolizujících moc propojení a ochranu. Výrobu jsem svěřil profesionálům ze společnosti Česká mincovna, a.s., která razí naší národní měnu. Jako nosič jsem zvolil čisté stříbro v té nejvyšší kvalitě.
Každá mince je proto opatřena certifikátem.


Vnitřní podoba:

Vnitřní architektura mince je harmonií několika tajných umění, která na základě mého impulzu spojila své síly a znalosti k vytvoření artefaktu sloužícího k informační ochraně lidské bytosti.
Symbolika, tvary a texty na minci použité jsou nosičem značné vnitřní síly, kterou mince sama o sobě disponuje. Vytvořil jsem její propojení s mým učením, s informačním polem, které je obklopuje. Zároveň je mince prostřednictvím své symboliky spojena s podobnými počiny jiných velmistrů a světců našeho věku. Díky tomu je schopna být součástí ochranného pole, které má každá lidská bytost narozená v našem regionu. Své ochranné schopnosti posílíte aktivováním spojení s mincí skrze svou víru. To je jediný měnitelný faktor, se kterým lze u této mince vědomě pracovat.
Tento předmět není možné zneužít, obsahuje ochranné funkce proti takovému záměru. Tuto minci není možné použít k rituálům ani jako zbraň.


Základní využití:

Mince ochrany posiluje bezpečnost a ochranu lidské duše, jejího záměru, pokud se lidská bytost rozhodne ji takto využít. 
Může chránit především před jinými informačními útoky v podobě psychických virů a sociálních virů, které se již jako autonomní drony pohybují v kolektivním informačním poli, také před dalšími psionickými zbraněmi, které jsou v poslední době často využívány v souvislosti s nanotechnologiemi a pokročilou elektronikou.
Může také posílit odolnost vůči morfologickým vlivům, které z těchto umělých informačních polí vstupují do mysli člověka s cílem ho ovládnout a přetvářet (měnit jeho tvář, tedy tvar duše). Mince umožňuje spojit se s představiteli prastarých monoteistických systémů a využít ke své ochraně sílu jejich vědomí, stejně jako je prostředkem k využití vědění obsaženého v mystériu i magistériu transformace vědomí k ochraně lidské bytosti
. Aktivace a využití jednotlichých vlastností je dáno mírou propojení přes vlastní víru. 

 -      MINCE OCHRANY se nachází v plastovém pouzdře. Doporučuji při aktivním používání ji vyjmout z tohoto pouzdra. Minci můžete nosit u sebe, může se dotýkat těla.

Všechny aspekty této mince jsou neměnné a nemohou být destruovány. Používáním nedochází k opotřebení žádné z vlastností, podle potřeby je možné provádět čištění pomocí vibrace a dýmu kadidla a myrhy. Po každém takovém procesu, stejně jako při prvním uchopení, minci chvíli podržte ve svých dlaních, aby se mohla rychleji nakonfigurovat podle vašeho informačního pole. Hrubohmotně je vyrobena tak, aby se dala čistit podobně jako stříbrné šperky.

Cena této mince je 8.000,-Kč. Objednat můžete přes email: mince@keltner.cz

C

 

1 strana z 1
Copyright © 2020 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně