vyučuji studenty osobního rozvoje individuálně nebo v rámci studijních skupin

Škola Transformace vědomí

 Otevírá se nová studijní skupina
začátek studia od 1/2021
(přihlášky do 12/2020)

Od nového roku bude probíhat výuka nových studentů osobního rozvoje metody Transformace vědomí.
Výuka bude formou online videokonference přes platformu Zoom v podobě dvou výukových seminářů měsíčně,
každý seminář s časovou dotací 2h. První semestr (1/2021-6/2021) tedy obsahuje celkem 12 výukových seminářů.
Cena za celý jeden semestr je 18.000,-Kč nebo 720€.
Platba se provádí před zahájením studia bezhotovostně na základě vystavené faktury.

pro přihlášení a více informací napište na email:

studium@keltner.cz

OBSAH VÝUKY

Výukový systém je rozdělen do těchto studijních celků, které představují zhruba rok (dva semestry) studia:

1.     Kosmologie:
-
        úvod do základů kosmologie
-
        vznik světa, základní principy, elementy stvoření
-
        archandělé, osvětlovači, prostor a čas
-
        základní symbolika
-
        symbolika čísel a tvarů
-
        království Země a království Nebe
-
        čtyři vesmíry stvoření
-
        trojnost a trojjedinost
-
        hrubohmota, jemnohmota, nehmota
-
        Bůh a lidská bytost
-
        archetypy a systémy přesvědčení

2.     Hrubohmota:
-
        fyzické tělo a sebevědomí, definice
-
        mozek a rozum
-
        primární potřeby těla (definice 5ti potřeb)
-
        smysly a jejich jemnohmotné aspekty (definice 5ti smyslů)
-
        naděje, víra a láska
-
        dotyk
-
        svěcení
-
        techniky dotýkání
-
        základní techniky práce s vnitřní energií

3.     Jemnohmota:
-
        duše a sebejistota, definice
-
        vlastní bytost
-
        ego
-
        vnitřní hlasy
-
        iniciační techniky kontroly vnitřních hlasů
-
        definice vzniku energeticko-informačních struktur
-
        egregory a přítomné bytosti
-
        démonické síly
-
        meditace, koncentrace

4.     Nehmota:
-
        duch a sebedůvěra, definice
-
        Duch a Bůh
-
        dech
-
        vědomí
-
        duchovní světy a náboženství
-
        exorcismus
-
        rovnováhy (definice 5ti rovnováh)
-
        kauzalita, definice
-
        dualita, definice

5.     Emoce:
-
        emoce (definice)
-
        techniky pro práci s emocemi v minulosti (zpětný posun děje)
-
        techniky pro práci s emocemi v přítomnosti (techniky uvolnění a odpoutání)
-
        techniky pro práci s emocemi z budoucnosti
-
        techniky mimosmyslového vnímání
-
        techniky nahlížení na jiná místa v existenci (vstup a výstup)
-
        technika autoregrese

6.     Čtyři světy lidské bytosti:
-
        regrese
-        smyslová a mimosmyslová realita
-
        představivost
-
        sny (noční realita)

7.     Mimosmyslové vnímání:
-
        jemnohmotná realita
-
        komunikace s přítomnými bytostmi
-
        techniky vykuřování a vytleskávání
-
        talismany a amulety, symbolika a ochranné předměty

8.     Tvorba reality:
-
        definice smyslu tvorby reality
-
        smyslové a mimosmyslové vnímání
-
        přesun v realitě
-
        zadání a realizace záměru

9.     Mysterium a magisterium transformace vědomí:
-
        restrukturalizace vnějšího světa
-
        komunikace s Bohem
-
        hledání vlastního poslání, cesta a cíl
-
        komparatistika s předkřesťanským učením Je-šua

 

Studium je děleno do jednotlivých částí – semestrů. Jeden semestr obsahuje 12 setkání studijní skupiny, každé s časovou dotací cca 2h., každý měsíc se tak studijní skupina schází ke dvěma výukovým seminářům.

Platba se provádí před zahájením studia. V případě absence při výuce nebo předčasného ukončení studia (z jakýchkoliv důvodů) se platba, ani její část nevrací. Výuka probíhá přes online video konferenci na platformě Zoom.

 Návod jak si instalovat aplikaci ZOOM pro video konference:
--> návod na YOUTUBE zde

 

 ŠKOLA TRANSFORMACE VĚDOMÍ

Školu Transformace vědomí jsem založil v roce 2007. Od samého počátku se jednalo o ryze pražskou školu, tedy školu reflektující místo druhého (nebeského) Jeruzaléma.
Samotný název Transformace vědomí je volným výkladem aramejského slova Je-šua, vyplývající ze dvou základů: „Je“ značí „jediné nepojmenované bytí“ (vědomí) a „šua“ značí „spasení, obnovení“ (transformace).
Překlad či výklad jména „Keltner“ ze starogermánských jazyků znamená „pomocník Vinaře“.
Celé mé učení čerpá z původních blízkovýchodních monoteistických systémů, učení
jejich představitelů a následovníků. Jedná se o celistvý výukový systém obsahující jednotlivá mentální i fyzická cvičení. Smyslem je poznání sebe sama a svého poslání.
Především na základě svých zkušeností, ale i soustavného studia různých oblastí psychologie a teologie jsem sestavil vlastní metodu osobního rozvoje. Je to vědomostní celek obsahující základní poznatky o tomto světě a zákonitostech jeho tvoření, dále o lidské bytosti a jejích schopnostech a také o dalších entitách, formách a vlivech, které jsou součástí naší reality.
 

Převážná část mé tvorby pochází z pražských oblastí Letná, Vyšehrad a Opyš.

V roce 2008 byly první fragmenty skript sestaveny do knihy nazvané Tajemství kříže, která ale nejprve vyšla pod názvem Transformace vědomí. Následovala kniha Transformace vědomí II. s podtitulem Vyšší dívčí a několik dalších knih.  
Výuka nejprve probíhala striktně individuálně, později ve formě malých tzv. studijních skupin, následovalo mnoho veřejných přednášek a seminářů. Postupem času jsem byl osloven bezpočtem redaktorů různých časopisů a vzniklo tak mnoho rozhovorů o tématech božských i světských. Po několika letech byla část z nich vydána v knihách nazvaných Transformace vědomí – Rozhovory s Tomášem Keltnerem.
V roce 2019 jsem nechal vytvořit mysteriózní předmět Mince ochrany, stříbrnou pamětní medaili, kterou jsem propojil s informačním polem svého učení, ve spolupráci a za přispění dávných velmistrů monoteistických systémů nabyla schopnosti ochraňovat lidské duše. Tento krok byl reakcí na řadu démonických útoků, které v té době probíhaly. Mince je zároveň symbolem a jediným artefaktem školy Transformace vědomí.

V současné době výuka probíhá pouze formou internetové online video konference na platformě Zoom.

 

studijní skupiny a individuální studium

Studijní skupiny se nově konají formou internetové online video konference.

Zájemci o účast v mých studijních skupinách nebo o individuální studium mohou získat podrobnější informace zde:

konzultace@keltner.cz

 

 

Pokud chcete, abych pro vaší skupinu posluchačů uspořádal neveřejný diskuzní seminář nebo přednášku, kontakt:

konzultace@keltner.cz

 

Ceník pro rok 2021:

Osobní konzultace:
4.000,-Kč (za cca 60-90 min.), platba se provádí předem proti vystavené faktuře.

Studijní skupina:
cena se vyhlašuje pro každou skupinu zvlášť,
platba se provádí předem proti vystavené faktuře za celý semestr najednou.
(pro rok 2021 online výuka 18.000,- nebo 720€ za jeden semestr)

Individuální studium:
25.000,-Kč (za cca 5 hod. osobní výuky),
platba se provádí předem proti vystavené faktuře,
9.000,-Kč (za cca 2 hod. online výuky),
platba se provádí předem proti vystavené faktuře.

Veřejné přednášky a semináře:
cena se určuje pro každou akci zvlášť, platba se provádí předem proti vystavené faktuře.
(pro rok 2021 online videokonference 1.500,-Kč nebo 55€ za jednu osobu)

Neveřejný seminář pro uzavřenou skupinu posluchačů:
cena se určuje dohodou s pořadatelem pro každou akci zvlášť, platba se provádí předem proti vystavené faktuře .
(
pro rok 2021 online videokonference 25.000,-Kč za akci)

Stříbrná pamětní medaile Tomáše Keltnera "MINCE OCHRANY":
8.000,-Kč za 1 kus

Všechny ceny jsou určené dohodou při absenci, nenastoupení studia nebo předčasném ukončení studia se platba, ani její část, nevrací.
Platba je preferována v českých korunách. Platby v Euro se domlouvají individuálně a nemusí přesně odpovídat prostému přepočtu dle aktuálního kurzu, určují se (jako všechny ostatní platby) s přihlédnutím k symbolice čísel.

V roce 2021 se konzultace i výuka (s výjimkou individuálního programu) pořádá pouze přes online videokonferenci na platformě Zoom.

pamětní medaile Tomáše Keltnera MINCE OCHRANY transformace vědomí

 

Keltner PROTECTIO P

certifikat mince ochrany

Vnější pohled:

Mince ochrany je umělecké dílo, z čistě formálního pohledu se jedná o pamětní medaili, sběratelský předmět. Vnější podobu jsem navrhoval já sám s ohledem na všechny vědomosti a zkušenosti, které mám. Tvar mince je jedním z nejstarších geometrických tvarů symbolizujících moc propojení a ochranu. Výrobu jsem svěřil profesionálům ze společnosti Česká mincovna, a.s., která razí naší národní měnu. Jako nosič jsem zvolil čisté stříbro v té nejvyšší kvalitě.
Každá mince je proto opatřena certifikátem.


Vnitřní podoba:

Vnitřní architektura mince je harmonií několika tajných umění, která na základě mého impulzu spojila své síly a znalosti k vytvoření artefaktu sloužícího k informační ochraně lidské bytosti.
Symbolika, tvary a texty na minci použité jsou nosičem značné vnitřní síly, kterou mince sama o sobě disponuje. Vytvořil jsem její propojení s mým učením, s informačním polem, které je obklopuje. Zároveň je mince prostřednictvím své symboliky spojena s podobnými počiny jiných velmistrů a světců našeho věku. Díky tomu je schopna být součástí ochranného pole, které má každá lidská bytost narozená v našem regionu. Své ochranné schopnosti posílíte aktivováním spojení s mincí skrze svou víru. To je jediný měnitelný faktor, se kterým lze u této mince vědomě pracovat.
Tento předmět není možné zneužít, obsahuje ochranné funkce proti takovému záměru. Tuto minci není možné použít k rituálům ani jako zbraň.


Základní využití:

Mince ochrany posiluje bezpečnost a ochranu lidské duše, jejího záměru, pokud se lidská bytost rozhodne ji takto využít. 
Může chránit především před jinými informačními útoky v podobě psychických virů a sociálních virů, které se již jako autonomní drony pohybují v kolektivním informačním poli, také před dalšími psionickými zbraněmi, které jsou v poslední době často využívány v souvislosti s nanotechnologiemi a pokročilou elektronikou.
Může také posílit odolnost vůči morfologickým vlivům, které z těchto umělých informačních polí vstupují do mysli člověka s cílem ho ovládnout a přetvářet (měnit jeho tvář, tedy tvar duše). Mince umožňuje spojit se s představiteli prastarých monoteistických systémů a využít ke své ochraně sílu jejich vědomí, stejně jako je prostředkem k využití vědění obsaženého v mystériu i magistériu transformace vědomí k ochraně lidské bytosti
. Aktivace a využití jednotlichých vlastností je dáno mírou propojení přes vlastní víru. 

 -      MINCE OCHRANY se nachází v plastovém pouzdře. Doporučuji při aktivním používání ji vyjmout z tohoto pouzdra. Minci můžete nosit u sebe, může se dotýkat těla.

Všechny aspekty této mince jsou neměnné a nemohou být destruovány. Používáním nedochází k opotřebení žádné z vlastností, podle potřeby je možné provádět čištění pomocí vibrace a dýmu kadidla a myrhy. Po každém takovém procesu, stejně jako při prvním uchopení, minci chvíli podržte ve svých dlaních, aby se mohla rychleji nakonfigurovat podle vašeho informačního pole. Hrubohmotně je vyrobena tak, aby se dala čistit podobně jako stříbrné šperky.

Cena této mince je 8.000,-Kč. Objednat můžete přes email: mince@keltner.cz

C

 

1 strana z 1
Copyright © 2020 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně