vyučuji studenty osobního rozvoje individuálně nebo v rámci studijních skupin

Škola Transformace vědomí

Zájemci o zařazení do studijní skupiny připravované na rok 2022 se mohou přihlásit o podrobné informace přes email: studium@keltner.cz

 

 ŠKOLA TRANSFORMACE VĚDOMÍ

Vítám vás na svém webu, jmenuji se Tomáš Keltner, jsem spisovatel, řečník a učitel. Vytvořil jsem nový výukový systém osobního rozvoje, napsal jsem několik knih a vedu přednášky, semináře a výuku ve studijních skupinách.

Překlad či výklad jména „Keltner“ ze starogermánských jazyků znamená „pomocník Vinaře“. Jméno Tomáš se z aramejského originálu překládá jako blíženec nebo také jako dvojče.
Mé poslání se tedy v teologickém duchu dá popsat jako: ten, který kráčí ve hmotě společně s Vinařem. Prostředkem mého poznání i učení je dotek, tedy víra a její hrubohmotný aspekt. Mou ambicí je srozumitelně interpretovat původní monoteistické učení a hlubokou moudrost, kterou obsahuje.

Převážná část mé tvorby pochází z pražských oblastí Letná, Opyš a Vyšehrad, také z míst vnitřního kříže nebeského Jeruzaléma.
Především na základě svých zkušeností, ale i soustavného studia různých oblastí psychologie a teologie jsem sestavil vlastní metodu osobního rozvoje. Je to vědomostní celek obsahující základní poznatky o tomto světě a zákonitostech jeho tvoření, dále o lidské bytosti a jejích schopnostech a také o dalších entitách, formách a vlivech, které jsou součástí naší reality.

opus deiŠkolu Transformace vědomí jsem založil v roce 2007. Od samého počátku se jednalo o ryze pražskou školu, tedy školu reflektující místo druhého (nebeského) Jeruzaléma.
Samotný název Transformace vědomí je volným výkladem aramejského výrazu Je-šua, vyplývající ze dvou základů: „Je“ značí „jediné nepojmenované bytí“ (vědomí) a „šua“ značí „spasení, obnovení“ (transformace).
Celé mé učení čerpá především z původních blízkovýchodních monoteistických systémů, učení
jejich představitelů a následovníků. Jedná se o celistvý výukový systém obsahující jednotlivá mentální i fyzická cvičení. Smyslem je poznání sebe sama a svého poslání.
 

V roce 2008 byly první fragmenty skript sestaveny do knihy nazvané Tajemství kříže, která ale nejprve vyšla pod názvem Transformace vědomí. Následovala kniha Transformace vědomí II. s podtitulem Vyšší dívčí a několik dalších knih, některé z nich jsou přístupné pouze osobním studentům a teprve čekají na své veřejné vydání. 
Výuka nejprve probíhala striktně individuálně, později ve formě malých tzv. studijních skupin, následovalo mnoho veřejných přednášek a seminářů. Postupem času jsem byl osloven bezpočtem redaktorů různých časopisů a vzniklo tak mnoho rozhovorů o tématech božských i světských. Po několika letech byla část z nich vydána v knihách nazvaných Transformace vědomí – Rozhovory s Tomášem Keltnerem.

V roce 2019 jsem nechal vytvořit mysteriózní předmět nazvaný Mince ochrany, stříbrnou pamětní medaili, kterou jsem propojil s informačním polem svého učení, ve spolupráci a za přispění dávných velmistrů monoteistických systémů nabyla schopnosti podílet se na informační ochraně lidské duše. Tento krok byl reakcí na řadu démonických útoků, které v té době probíhaly. Mince je zároveň symbolem a jediným artefaktem Školy Transformace vědomí.

V roce 2021 nechávám všem vážným zájemcům nahlédnout do původního významu sdělení z vybraných částí učení Je-šua osvětlováním originálních aramejských textů a do dalších skrytých pramenů mého učení. Za tímto účelem vznikla série přednášek nazvaná: „... aby byla vlákna opět setkána ...“ v duchu mého poslání.

V současné době skupinová výuka probíhá pouze formou internetové online video konference na platformě Zoom.
Fyzicky se v současné době setkáváme pouze v létě, kdy se konají mimořádné semináře, kde vyučuji fyzická cvičení a diskutujeme.
Formu osobního setkávání si zachovalo pouze individuální studium.

Škola Transformace vědomí se dělí na základní část a pokročilé studium. Základní část je přístupná všem zájemcům, kteří se přihlásí a zaplatí školné. Obsahuje dva semestry výuky (cca 20 výukových seminářů/přednášek), dle stanového harmonogramu s přesně určeným obsahem.
Teprve po dokončení úvodního studia se může absolvent přihlásit do seminářů pokročilého studia. Zde získává hlubší znalosti a objevuje souvislosti a spojení, praktické aplikace, dále zde probíhají diskuze a odpovídám na dotazy. Pokročilý student získává
(zdarma) možnost současně navštěvovat také základní studijní skupinu, která se otevírá každý rok a může si tam vybírat třeba jen jednotlivé konkrétní semináře.
Pokročilé studium je přístupné pouze vybraným studentům, protože se jedná o vnitřní část Učení.


curriculum vitae

Tomáš Keltner (9.9.1976) je současný český spisovatel a učitel v oblasti osobního rozvoje, vytvořil vlastní unikátní výukový systém, který nazval Transformace vědomí. Napsal sérii knih, ve kterých toto učení představuje a vysvětluje.
Od roku 2007 do současnosti přednáší, vede semináře a vyučuje individuální studenty nebo tzv. studijní skupiny.

Ve svém životě se zabýval neobyčejně zajímavými obory a učil se od řady výjimečných učitelů. Během své služby státu se setkal s utajovanými skutečnostmi, které změnily způsob jeho uvažování o tomto světě, o symbolech moci a o lidech, kteří ji představují. Účastnil se zajímavých experimentů s lidskou psychikou. Procházel krizové situace a měl tak možnost tváří v tvář smrti uvažovat o smyslu bytí každého jednotlivce i lidstva jako celku. Jeho zkušenosti přinášejí unikátní způsob řešení problémů, stejně jako naprosto šokující odhalení sil, které působí v této realitě. Jeho schopnost odpovědět na řadu duchovních otázek pramení z vlastních zkušeností v extrémních situacích a z niterných prožitků.
Sám prošel procesem, který ve svých knihách nazývá transformací vědomí.

Na základní škole byl součástí experimentální výuky (19851989), zde se setkal s paranormálními jevy, začal se zajímat o bojová umění a filozofie dálného východu. Na gymnáziu vystudoval programování a architekturu počítačových systémů, po základní vojenské službě nastoupil k Policii ČR, kde absolvoval střední policejní školu se zaměřením na ochrannou službu, později také speciální školu pro zpravodajské důstojníky a studoval trestní právo na vysoké škole, kde se zaměřil na kriminologii a speciální psychologii.
para bellumV soukromém životě studoval původní korejské umění rytířů Hwarang, osobně se setkal s velmistrem a synem zakladatele bojového umění Hwa Rang Do, zkoumal filozofie dálného východu a strategii válečných umění. Časem se začal hluboce zajímat o monoteistické systémy blízkého východu, především o mystické výklady vnitřních škol.
V praxi výkon služby prováděl nejprve na pozici policejního inspektora, dále jako policejní rada u tajného speciálního útvaru služby kriminální policie určeného pro přímý boj s organizovaným zločinem a závažnou hospodářskou trestnou činností. Následně přestoupil z tajné služby k Útvaru pro ochranu ústavních činitelů a určených osob PČR, kde byl jako bodyguard součástí týmů osobní ochrany řady zahraničních prezidentů při pobytu v ČR, ministrů české vlády a několik let vykonával činnost osobního ochránce izraelského velvyslance a také při ochraně svědků.
Díky svým zkušenostem a schopnostem dostal nabídku z utajované elitní jednotky a přestoupil do Armády ČR k Útvaru speciálních operací vojenské policie (SOG), kde vykonával práci na pozicích řidič, osobní ochránce a instruktor taktiky a techniky přepravy chráněných osob, jako operátor osobní ochrany se zúčastnil speciálních akcí v zahraničí.
Vzhledem ke svému nasazení byl NBÚ prověřen na jeden z nejvyšších stupňů utajení a je také držitelem mezinárodního certifikátu NATO SECRET.
V roce 2007 odešel ze služeb státu a začal studovat psychologii a teologii, napsal několik knih a založil vlastní výukový systém osobního rozvoje. 

 

studijní skupiny a individuální studium


Zájemci o zařazení do nové studijní skupiny, která začíná 1/2022 se mohou přihlásit o podrobné informace přes email: studium@keltner.cz


pořádání přednášek a seminářů

Pokud chcete, abych pro vaší skupinu posluchačů uspořádal neveřejný diskuzní seminář nebo přednášku, napište si o podrobné informace na email: konzultace@keltner.cz

 

 

 

 Návod jak si instalovat aplikaci ZOOM pro video konference:
--> návod na YOUTUBE zde


 

 

Ceník pro rok 2021:


Studijní skupina:
cena se vyhlašuje pro každý semestr zvlášť,
platba se provádí předem proti vystavené faktuře za celý semestr najednou.
(pro rok 2021 online výuka 18.000,- nebo 720€ za jeden semestr)

Neveřejný seminář pro uzavřenou skupinu posluchačů:
cena se určuje dohodou s pořadatelem pro každou akci zvlášť, platba se provádí předem proti vystavené faktuře.
(
pro rok 2021 online videokonference 25.000,-Kč nebo 1000€ za akci)

Individuální studium:
zájemci o individuální studium musí absolvovat min. první dva semestry studijní skupiny (prezenčně nebo distančně), pak se na základě projeveného zájmu účastní osobního pohovoru.
(
pro rok 2021 osobní setkání 25.000,-Kč za akci)

 

Všechny ceny jsou určené dohodou při absenci, nenastoupení studia nebo předčasném ukončení studia se platba, ani její část, nevrací.
Platba je preferována v českých korunách.

V současné době se konzultace i výuka (s výjimkou individuálního programu) pořádá pouze přes online videokonferenci na platformě Zoom.

pamětní medaile Tomáše Keltnera MINCE OCHRANY transformace vědomí

 

Keltner PROTECTIO PVnější pohled:

Mince ochrany je umělecké dílo, z čistě formálního pohledu se jedná o pamětní medaili, sběratelský předmět. Vnější podobu jsem navrhoval já sám s ohledem na všechny vědomosti a zkušenosti, které mám. Tvar mince je jedním z nejstarších geometrických tvarů symbolizujících moc propojení a ochranu. Výrobu jsem svěřil profesionálům ze společnosti Česká mincovna, a.s., která razí naší národní měnu. Jako nosič jsem zvolil čisté stříbro v té nejvyšší kvalitě.
Každá mince je proto opatřena certifikátem.


Vnitřní podoba:

Vnitřní architektura mince je harmonií několika tajných umění, která na základě mého impulzu spojila své síly a znalosti k vytvoření artefaktu sloužícího k informační ochraně lidské bytosti.
Symbolika, tvary a texty na minci použité jsou nosičem značné vnitřní síly, kterou mince sama o sobě disponuje. Vytvořil jsem její propojení s mým učením, s informačním polem, které je obklopuje. Zároveň je mince prostřednictvím své symboliky spojena s podobnými počiny jiných velmistrů a světců našeho věku. Díky tomu je schopna být součástí ochranného pole, které má každá lidská bytost narozená v našem regionu. Své ochranné schopnosti posílíte aktivováním spojení s mincí skrze svou víru. To je jediný měnitelný faktor, se kterým lze u této mince vědomě pracovat.
Tento předmět není možné zneužít, obsahuje ochranné funkce proti takovému záměru. Tuto minci není možné použít k rituálům ani jako zbraň.


Základní využití:

Mince ochrany posiluje bezpečnost a ochranu lidské duše, jejího záměru, pokud se lidská bytost rozhodne ji takto využít. 
Může chránit především před jinými informačními útoky v podobě psychických virů a sociálních virů, které se již jako autonomní drony pohybují v kolektivním informačním poli, také před dalšími psionickými zbraněmi, které jsou v poslední době často využívány v souvislosti s nanotechnologiemi a pokročilou elektronikou.
Může také posílit odolnost vůči morfologickým vlivům, které z těchto umělých informačních polí vstupují do mysli člověka s cílem ho ovládnout a přetvářet (měnit jeho tvář, tedy tvar duše). Mince umožňuje spojit se s představiteli prastarých monoteistických systémů a využít ke své ochraně sílu jejich vědomí, stejně jako je prostředkem k využití vědění obsaženého v mystériu i magistériu transformace vědomí k ochraně lidské bytosti
. Aktivace a využití jednotlivých vlastností je dáno mírou propojení přes vlastní víru. 

 -      MINCE OCHRANY se nachází v plastovém pouzdře. Doporučuji při aktivním používání ji vyjmout z tohoto pouzdra. Minci můžete nosit u sebe, může se dotýkat těla.

Všechny aspekty této mince jsou neměnné a nemohou být destruovány. Používáním nedochází k opotřebení žádné z vlastností, podle potřeby je možné provádět čištění pomocí vibrace a dýmu kadidla a myrhy. Po každém takovém procesu, stejně jako při prvním uchopení, minci chvíli podržte ve svých dlaních, aby se mohla rychleji nakonfigurovat podle vašeho informačního pole. Hrubohmotně je vyrobena tak, aby se dala čistit podobně jako stříbrné šperky.

certifikat mince ochrany

 

1 strana z 1
Copyright © 2021 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně