vyučuji studenty osobního rozvoje individuálně nebo v rámci studijních skupin

... nostra aetate ...

Zde se můžete přihlásit k odběru novinek.

  ŠKOLA TRANSFORMACE VĚDOMÍ

Vítám vás na svém webu, jmenuji se Tomáš Keltner, jsem spisovatel, řečník a učitel. Vytvořil jsem nový výukový systém osobního rozvoje, napsal jsem několik knih a vedu přednášky, semináře a výuku ve studijních skupinách.

Mou ambicí je srozumitelně interpretovat původní monoteistickou mystiku a hlubokou moudrost, kterou obsahuje.

Především na základě svých zkušeností, ale i soustavného studia různých oblastí psychologie a teologie jsem sestavil vlastní metodu osobního rozvoje. Je to vědomostní celek obsahující základní poznatky o tomto světě a zákonitostech jeho tvoření, dále o lidské bytosti a jejích schopnostech a také o dalších entitách, formách a vlivech, které jsou součástí naší reality.

opus deiŠkola Transformace vědomí vznikla v roce 2007. Od samého počátku se jednalo o ryze pražskou školu, tedy školu reflektující místo druhého (nebeského) Jeruzaléma.

Celé mé učení čerpá především z původních blízkovýchodních monoteistických systémů, učení
jejich představitelů a následovníků. Jedná se o celistvý výukový systém obsahující jednotlivá mentální ale i fyzická cvičení. Smyslem je poznání sebe sama a svého poslání.
 

V roce 2008 byly první fragmenty skript sestaveny do knihy nazvané Tajemství kříže, která ale nejprve vyšla pod názvem Transformace vědomí. Následovala kniha Transformace vědomí II. s podtitulem Vyšší dívčí a několik dalších traktátů, které jsou přístupné pouze osobním studentům a teprve čekají na své veřejné vydání. 
Výuka nejprve probíhala striktně individuálně, později ve formě malých tzv. studijních skupin, souběžně se konalo mnoho veřejných přednášek a seminářů.

Výuka formou tzv. studijních skupin a veřejných přednášek probíhá doposud.

V roce 2021 nechávám všem vážným zájemcům nahlédnout do původního významu sdělení z vybraných částí učení Je-šua osvětlováním originálních aramejských textů a do dalších skrytých pramenů mého učení. Za tímto účelem vznikla série přednášek nazvaná: „... aby byla vlákna opět setkána ...“ v duchu mého poslání.


Pro rok 2022 jsem připravil sérii přednášek pod názvem: „... nostra aetate ...“ koncipovaných jako vhled do vybraných monoteistických náboženství. Nejprve proběhne komplexní seznámení s daným systémem, následně se budeme zabývat především spiritualitou a mystikou. Cílem je pochopit a převzít moudrost, kterou tyto systémy nabízí.

V současné době skupinová výuka probíhá pouze formou internetové online videokonference na platformě Zoom. Formu osobního setkávání si zachovalo pouze individuální studium.

Škola Transformace vědomí se dělí na základní část a pokročilé studium. Základní část je přístupná všem zájemcům, kteří se přihlásí a zaplatí školné. Obsahuje dva semestry výuky (cca 20 výukových seminářů/přednášek), dle stanového harmonogramu s přesně určeným obsahem.
Teprve po dokončení úvodního studia se může absolvent přihlásit do seminářů pokročilého studia. Zde získává hlubší znalosti a objevuje souvislosti a spojení, praktické aplikace, dále zde probíhají diskuze a odpovídám na dotazy.


curriculum vitae

Tomáš Keltner (9.9.1976) je současný český spisovatel a učitel v oblasti osobního rozvoje, vytvořil vlastní výukový systém, který nazval Transformace vědomí. Napsal sérii knih, ve kterých toto učení představuje a vysvětluje.
Od roku 2007 do současnosti přednáší, vede semináře a vyučuje individuální studenty nebo tzv. studijní skupiny.

Ve svém životě se zabýval neobyčejně zajímavými obory a učil se od řady výjimečných učitelů. Během své služby státu se setkal s utajovanými skutečnostmi, které změnily způsob jeho uvažování o tomto světě, o symbolech moci a o lidech, kteří ji představují. Účastnil se zajímavých experimentů s lidskou psychikou. Procházel krizové situace a měl tak možnost tváří v tvář smrti uvažovat o smyslu bytí každého jednotlivce i lidstva jako celku. Jeho zkušenosti přinášejí unikátní způsob řešení problémů, stejně jako naprosto šokující odhalení sil, které působí v této realitě. Jeho schopnost odpovědět na řadu duchovních otázek pramení z vlastních zkušeností v extrémních situacích a z niterných prožitků.
Sám prošel procesem, který ve svých knihách nazývá transformací vědomí.

Na základní škole byl součástí experimentální výuky (19851989), zde se setkal s paranormálními jevy, začal se zajímat o bojová umění a filozofie Dálného východu. Na gymnáziu vystudoval programování a architekturu počítačových systémů, po základní vojenské službě nastoupil k Policii ČR, kde absolvoval střední policejní školu se zaměřením na ochrannou službu, později také speciální školu pro zpravodajské důstojníky a studoval trestní právo na vysoké škole, kde se zaměřil na kriminologii a speciální psychologii.
para bellumV soukromém životě studoval původní korejské umění rytířů Hwarang, osobně se setkal s velmistrem a synem zakladatele bojového umění Hwa Rang Do, zkoumal filozofie Dálného východu a strategii válečných umění. Časem se začal hluboce zajímat o monoteistické systémy Blízkého východu, především o mystické výklady vnitřních škol.
V praxi výkon služby prováděl nejprve na pozici policejního inspektora, dále jako policejní rada u tajného speciálního útvaru služby kriminální policie určeného pro přímý boj s organizovaným zločinem a závažnou hospodářskou trestnou činností. Následně přestoupil z tajné služby k Útvaru pro ochranu ústavních činitelů a určených osob PČR, kde byl jako bodyguard součástí týmů osobní ochrany řady zahraničních prezidentů při pobytu v ČR, ministrů české vlády a několik let vykonával činnost osobního ochránce izraelského velvyslance a také při ochraně svědků.
Díky svým zkušenostem a schopnostem dostal nabídku z utajované elitní jednotky a přestoupil do Armády ČR k Útvaru speciálních operací vojenské policie (SOG), kde vykonával práci na pozicích řidič, osobní ochránce a instruktor taktiky a techniky přepravy chráněných osob, jako operátor osobní ochrany se zúčastnil speciálních akcí v zahraničí.
Vzhledem ke svému nasazení byl NBÚ prověřen na jeden z nejvyšších stupňů utajení a je také držitelem mezinárodního certifikátu NATO SECRET.
V roce 2007 odešel ze služeb státu a začal studovat psychologii a teologii, napsal několik knih a založil vlastní výukový systém osobního rozvoje. 

 

studijní skupiny a individuální studium


Zájemci o zařazení do studijní skupiny připravované na rok 2023 se mohou přihlásit o podrobné informace přes email: studium@keltner.cz


pořádání přednášek a seminářů

Pokud chcete, abych pro vaší skupinu posluchačů uspořádal neveřejný diskuzní seminář nebo přednášku, napište si o podrobné informace na email: konzultace@keltner.cz

 

 

 

 Návod jak si instalovat aplikaci ZOOM pro video konference:
--> návod na YOUTUBE zde


 

 

Ceník pro rok 2022:


Studijní skupina:
cena se vyhlašuje pro každý semestr zvlášť,
platba se provádí předem proti vystavené faktuře za celý semestr najednou.
(pro rok 2022 online výuka 18.000,- nebo 730€ za jeden semestr)

Neveřejný seminář pro uzavřenou skupinu posluchačů:
cena se určuje dohodou s pořadatelem pro každou akci zvlášť, platba se provádí předem proti vystavené faktuře.
(
pro rok 2022 online videokonference 25.000,-Kč nebo 1000€ za akci)

Individuální studium:
zájemci o individuální studium musí absolvovat min. první dva semestry studijní skupiny (prezenčně nebo distančně), pak se na základě projeveného zájmu účastní osobního pohovoru.
(
pro rok 2022 osobní setkání 25.000,-Kč za akci)

Osobní konzultace:
zájemce o osobního konzultaci přes Zoom se přihlašuje přes email: konzultace@keltner.cz 
(
pro rok 2022 osobní konzultace 5.000,-Kč nebo 200 € za 2h.)

 

Všechny ceny jsou určené dohodou při absenci, nenastoupení studia nebo předčasném ukončení studia se platba, ani její část, nevrací.
Platba je preferována v českých korunách.

V současné době se konzultace i výuka (s výjimkou individuálního programu) pořádá pouze přes online videokonferenci na platformě Zoom.

pamětní medaile Tomáše Keltnera MINCE OCHRANY transformace vědomí

 

Keltner PROTECTIO PVnější pohled:

Mince ochrany je umělecké dílo, z čistě formálního pohledu se jedná o pamětní medaili, sběratelský předmět. Vnější podobu jsem navrhoval já sám s ohledem na všechny vědomosti a zkušenosti, které jsem měl. Tvar mince je jedním z nejstarších geometrických tvarů symbolizujících moc propojení a ochranu.


Vnitřní podoba:

Vnitřní architektura mince je harmonií několika tajných umění, která na základě mého impulzu spojila své síly a znalosti k vytvoření artefaktu sloužícího k informační ochraně lidské bytosti.
Symbolika, tvary a texty na minci použité jsou nosičem značné vnitřní síly, kterou mince sama o sobě disponuje. Vytvořil jsem její propojení s mým učením, s informačním polem, které je obklopuje. Zároveň je mince prostřednictvím své symboliky spojena s podobnými počiny jiných velmistrů a světců našeho věku.

1 strana z 1
Copyright © 2022 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně