jsem autorem knih o transformaci vědomí

Knihy:

VYŠŠÍ DÍVČÍ

vyssi divci
Další kniha o transformaci vědomí poprvé vyšla v roce 2010 pod názvem TRANSFORMACE VĚDOMÍ 2, druhé vydání z roku 2012 mělo podtitul vyšší dívčí, naznačující zásadní přínos a souvislost s využitím ženského principu.
Současné třetí vydání vyšlo v roce 2019 s názvem VYŠŠÍ DÍVČÍ transformace vědomí. Původní text byl podroben kompletní autorské revizi.

Druhá kniha o transformaci vědomí je věnována především mimosmyslovému vnímání. Komplexní výklad základních pojmů a technik se zaměřuje na vysvětlení smyslového a mimosmyslového vnímání. Popis jednotlivých způsobů využití dává návod, jak hlouběji vstoupit do tématu emocí a pochopit jejich vliv na rozhodování člověka stejně jako možnost nenechat se jimi ovládat. Na konkrétních příkladech je popsána technika regrese a práce s emocemi v minulosti.
Představy a sny, symbolika čísel a popis bran prostoru a času jsou témata, která dokreslují již rozšířený pohled na svět lidské bytosti. Symbolika druhého příchodu duše – příchodu skrze Otce je popisem, který umožňuje zorientovat se v dualitním systému a představuje smysl celistvosti lidské bytosti.
Tvorba reality, jako přirozená schopnost lidské bytosti, včetně podrobného popisu jednotlivých fází a technik tvorby, je jedním z pokročilých způsobů nacházení svého vlastního poslaní v nepřeberném množství variant reality kolem nás.

Tuto knihu můžete koupit na eshopu www.obchodmedunka.cz

 

TAJEMSTVÍ KŘÍŽE

 

Tajemstvi krizePrvní kniha o transformaci vědomí byla dokončována v letech 2007-2008, nynější, již páté, vydání vyšlo v roce 2019 a obsahuje kompletně zrevidovaný text.
Do současnosti bylo vydáno přes 21.000ks výtisků pod názvy: TRANSFORMACE VĚDOMÍ (1. a 2. vydání), TRANSFORMACE VĚDOMÍ tajemství kříže (3. a 4.vydání) a nejnovější 5. vydání nese název TAJEMSTVÍ KŘÍŽE transformace vědomí.

Kniha uvádí čtenáře do problematiky transformace vědomí a zavádí nová vysvětlení pojmů jako jsou rozum, ego, lidská bytost, nebo přítomné bytosti, emoce, tvorba reality apod. Umožňuje základní vhled do učení o transformaci vědomí, stejně jako nabízí mnoho vysvětlení a způsobů pohledu na skutečnost, probíhající děje a následné konsekvence. Obsahuje popis citů, pocitů a emocí, vysvětlení jejich vlivů a objasnění vzniku i přeměny těchto frekvencí.
Zcela nový způsobem se zabývá emocemi, vírou a strachem. Nabízí příklady a techniky umožňující odhalení těchto pro mnohé dosud skrytých sil, které působí na lidskou bytost.  Na příkaldech vysvětluje, že emoce je alergická reakce těla na rozum a především prostředek k ovládání lidí. Přináší návody jak si všímat manipulace, jak rozpoznat emoce a nenechat se jimi ovlivňovat.
Vnímavý čtenář má také možnost nahlédnout do základů kosmologie, nalézá vysvětlení skryté symboliky kříže a symboliky židovského sedmiramenného svícnu.

Tuto knihu můžete koupit na eshopu www.obchodmedunka.cz

Moje knihy vydané v období let 2007-2017 (vydal jsem celkem více než 41.000ks):

tv1cerna tv1modra tv22

Copyright © 2021 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně