přednášky na podzim 2021

Přednášky: internetová ON LINE video konference na platformě Zoom

 nová série přednášek:

přednášky na podzim letošního roku

 „... aby byla vlákna opět setkána ...“
ad honorem Jesus


Zvu všechny zájemce o poznání, porozumění a pochopení obsahu a smyslu některých původních textů z předkřesťanského učení Je-šua.
Po mnoha letech vlastní intenzivní práce s věděním obsaženým v tzv. vnitřním kruhu monoteistické mystiky jsem sestavil řadu přednášek s mimořádným obsahem, na kterých budu vysvětlovat významy a odkaz fragmentů tohoto učení, které mám k dispozici.

Smyslem těchto přednášek je obnovit vědomí pramene moudrosti velkého učitele Ježíše Nazaretského. Na základě nových překladů původních textů a odkrýt část počátků monoteistických systémů současnosti.
Základním předmětem výkladu jsou původní texty ve znění originálních jazyků, především evangelia Nového zákona a některé apokryfní texty.

Přednášky budou probíhat formou internetové online videokonference přes platformu Zoom.


Přihlášky a dotazy přes email: seminar@keltner.cz

Termíny:

26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 12.12.
vždy od 18:00h. do 20:00h.

Cena:

2000,-Kč (80€) za jednu přednášku (je možné se přihlásit před konáním každé přednášky).

8000,-Kč (320€) za celou sérii (7 přednášek).

 

Platba se provádí vždy předem na základě vystavené faktury.
Všechny ceny jsou určené dohodou
při absenci na přednášce nebo předčasném odpojení se platba, ani její část, nevrací.

Přihlášky a dotazy přes email: seminar@keltner.cz

 Návod jak si instalovat aplikaci ZOOM pro video konference:
--> návod na YOUTUBE zde

Zájemci o zařazení do studijní skupiny připravované na rok 2022 se mohou přihlásit o podrobné informace přes email: studium@keltner.cz


Copyright © 2021 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně