přednášky a semináře v roce 2020

Přednášky: připravuje se internetové vysílání

 

KALENDÁŘ VEŘEJNÝCH AKCÍ:

PŘIPRAVUJE SE INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ

přihlášky k vysílání:

email: konzultace@keltner.cz

Slovensko:

Všetky verejné akcie v Bratislave organizuje Andrejka Fabianová, prihlášky a podrobné informácie:
Andrejka Fabiánová, Centrum Svet možností, www.svetmoznosti.sk

tel.: +421 908 741 211

email: seminare@svetmoznosti.sk


obsah připravovaných výukových seminářů:


KOSMOLOGIE, FYZICKÉ TĚLO LIDSKÉ BYTOSTI

Na prvním semináři se dozvíte řadu informací z oblasti základní kosmologie a fyzického těla lidské bytosti, nahlédneme tak do tajemství kříže.

Popíšeme si symboliku vzniku světa, prostoru a času, základní stavy a jejich vztahy. Vznik čtyř elementů stvoření, základní symboliku čísel a symboliku vybraných geometrických tvarů. Trojjedinost, trojnost, čtyři vesmíry stvoření a vztahy mezi nimi i k lidské bytosti. Závažnost a limity vztahů ve hmotě, vnímání svého vlastního fyzického těla, jeho důležitosti a nezastupitelnosti. Rozdělení hrubohmoty a jemnohmoty. Symboliku bran prostoru a času na lidském těle a vzájemné vztahy mezi nimi.

Budeme se učit poznávat a vytvářet stavy pozorování a přijímání, rozumět jim a chápat je. Tajemství doteku, práce s vnitřní energií, vznik, podstatu a oblast působení smysl víry. Základní potřeby fyzického těla, smysl vnímání a vysvětlení hrubohmotných a jemnohmotných aspektů smyslů. Úvodní vhled do vnímání a práce s vnitřní energií, základní technika otevírání brány na ruce. Vysvětlíme si pojem sebevědomí, jeho důležitost a smysl vzhledem k pilířům lidské bytosti a jejího vnímání sebe sama. Vysvětlíme si tři konkrétní techniky dotýkání a techniky budování sebevědomí. Začneme skutečně poznávat první část sebe jako lidské bytosti, svou vlastní cestu a život.

 


Copyright © 2020 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně