přednášky se konají přes online videokonferenci na platformě Zoom

Přednášky: rok 2022

SÉRIE PŘEDNÁŠEK PRO ROK 2022


„... nostra aetate ...“
Omnia ad maiorem Dei gloriam.

 

Pro první polovinu roku 2022 jsem připravil sérii přednášek pod názvem „Nostra aetate“. Jedná se přímý vhled do monoteistických systémů, jejich spirituality a mystiky.


Přednášky se konají formou oline videokonference přes platformu Zoom.

rok 22

Tematické okruhy přednášek:

1) EGYPT


2) JUDAISMUS


3) ISLÁM

4) KŘESŤANSKÁ MYSTIKA

5) SPIRITUALITA KONTEMPLACE
    (unio mystica)

 

V průběhu 12ti přednášek vás seznámím s vývojem monoteistických systémů náboženství ve vybraných fázích od velké potopy světa až po současnost, tedy cca 14000 let vývoje vnímání Boha.
Spiritualita těchto systémů vytvářela a utváří náš svět; je květy, kmenem i kořeny našeho každodenního bytí.
V našich časech, v období, do kterého jsme právě vkročili, se bez poznání a pochopení minulosti nedokážeme přidržet svých kořenů, které nás sytí životadárnou vodou poznání a s přicházejícím chaotickým větrem by v nás brzy vyschla veškerá naděje.

Budu vám vyprávět dlouhý, předlouhý příběh o hledání, ale hlavně o nalézání Boha. Začneme samozřejmě v Egyptě, velkou pozornost věnujeme Judaismu, ale také Islámu a nahlédneme i do mystiky a spirituality Blízkého východu.
Výklad bude pokračovat podrobným vysvětlením odkazu středověkých velmistrů křesťanské mystiky. Předají nám své poklady, které se stovky let skrývaly za zdmi klášterů. Nahlédneme do děl známých i neznámých mistrů. Zaměříme se, především z teologického hlediska, na význam a smysl modlitby a meditace, na jejich formy a obsah.
Osvětlím vám skutečný význam řady pojmů, a především jejich smysl a využití v naší současné praxi. Podíváme se společně na různé úrovně bohosloví.
V závěru této série budu přednášet o kontemplacích, tedy o praktické cestě ke spojení malého a velkého já, člověka a Boha.

Budu vás učit vidět Boha, zcela konkrétně a hmatatelně. Také milovat moudrost, v duchu toho, jak nás k tomu nabádal největší učitel našeho aeonu Je-šua.
Nabídnu vám jasný vhled do mystéria kontemplativní spirituality, tohoto způsobu bytí v současném věku lidí.
Čistá esence víry, poznání a pokory snoubící se s moudrostí úplného, vědomého dechu.

Termíny přednášek: 16.1., 27.1., 10.2., 27.2., 13.3., 24.3., 10.4., 28.4., 15.5., 26.5., 9.6., 26.6.,
(vždy od 18:00h. do 20:00h.)

 

16.1. 2022 přednáška je na téma EGYPT


Cena: 12.000,-Kč (490€) za celou sérii (12 přednášek).

Platba se provádí vždy předem na základě vystavené faktury.
Všechny ceny jsou určené dohodou
při absenci na přednášce nebo předčasném odpojení se platba, ani její část, nevrací.

Dotazy a přihlášení:  seminar@keltner.cz

 přednášky roku 2021

 „... aby byla vlákna opět setkána ...“
ad honorem Jesus


Zvu všechny zájemce o poznání, porozumění a pochopení obsahu a smyslu některých původních textů z předkřesťanského učení Je-šua.
Po mnoha letech vlastní intenzivní práce s věděním obsaženým v tzv. vnitřním kruhu monoteistické mystiky jsem sestavil řadu přednášek s mimořádným obsahem, na kterých budu vysvětlovat významy a odkaz fragmentů tohoto učení, které mám k dispozici.
prednasky Jesua
Smyslem těchto přednášek je obnovit vědomí pramene moudrosti velkého učitele Ježíše Nazaretského na základě nových překladů původních textů a odkrýt část počátků monoteistických systémů současnosti.
Základním předmětem výkladu jsou původní texty ve znění originálních jazyků, především evangelia Nového zákona a některé apokryfní texty.

V sedmi přednáškách vás během více než 14 hodin podrobného výkladu postupně seznámím s tím, jak toto předkřesťanské učení nahlíží na témata jako jsou:
světlo a tma, dech a duch, srdce, oko,
duše, moudrost, svatost a hříšnost, blahoslavenství, království nebeské, správné načasování, prostor, meditace, modlitba a láska...
Vysvětlím vám, jak funguje Ježíšova mistrovská terapeutická metoda pro práci s naším podvědomím, nahlédneme také na to, jak dělal některé zázraky (díky popisům, které se nám dochovaly). Během svého výkladu pracuji s překlady původních aramejských textů, které jsou uvedené v nejstarší známé bibli zvané Pešita, dále s překlady hebrejských textů Tóry a také s texty z vlastních zdrojů vycházejících z židovské, křesťanské a súfijské mystiky.

Přednášky probíhají formou internetové online videokonference přes platformu Zoom.Platba se provádí vždy předem na základě vystavené faktury.
Všechny ceny jsou určené dohodou
při absenci na přednášce nebo předčasném odpojení se platba, ani její část, nevrací.


 Návod jak si instalovat aplikaci ZOOM pro video konference:
--> návod na YOUTUBE zde


 

Přihlášky a dotazy přes email: seminar@keltner.cz

Copyright © 2022 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně