přednášky a semináře v roce 2020 a 2021

Přednášky: internetová ON LINE video konference


internetová ON LINE video konference

V neděli 15.11.2020 od 18:00h. se koná další online přednáška ze série
„... aby byla vlákna opět setkána ...“

budu osvětlovat základní principy duchovní praxe,
paralely mezi původními aramejskými texty a učením o transformaci vědomí.
Vyložím pochopitelným způsobem, jak chápat a praktikovat některé zákonitosti předané v raně křesťanských textech.

vstupné 1500,-Kč nebo 55€
 
přihlášky pouze přes email: seminar@keltner.cz


Návod jak si instalovat aplikaci ZOOM pro video konference:
--> návod na YOUTUBE zde

Otevírá se nová studijní skupina
začátek studia od 1/2021
(přihlášky do 12/2020)

Od nového roku bude probíhat výuka nových studentů osobního rozvoje metody Transformace vědomí.
Výuka bude formou online videokonference přes platformu Zoom v podobě dvou výukových seminářů měsíčně,
každý seminář s časovou dotací 2h. První semestr (1/2021-6/2021) tedy obsahuje celkem 12 výukových seminářů.
Cena za celý jeden semestr je 18.000,-Kč nebo 720€.
Platba se provádí před zahájením studia bezhotovostně na základě vystavené faktury.

pro přihlášení a více informací napište na email:

studium@keltner.cz


OBSAH VÝUKY

Výukový systém je rozdělen do těchto studijních celků, které představují zhruba rok (dva semestry) studia:

1.     Kosmologie:
-
        úvod do základů kosmologie
-
        vznik světa, základní principy, elementy stvoření
-
        archandělé, osvětlovači, prostor a čas
-
        základní symbolika
-
        symbolika čísel a tvarů
-
        království Země a království Nebe
-
        čtyři vesmíry stvoření
-
        trojnost a trojjedinost
-
        hrubohmota, jemnohmota, nehmota
-
        Bůh a lidská bytost
-
        archetypy a systémy přesvědčení

2.     Hrubohmota:
-
        fyzické tělo a sebevědomí, definice
-
        mozek a rozum
-
        primární potřeby těla (definice 5ti potřeb)
-
        smysly a jejich jemnohmotné aspekty (definice 5ti smyslů)
-
        naděje, víra a láska
-
        dotyk
-
        svěcení
-
        techniky dotýkání
-
        základní techniky práce s vnitřní energií

3.     Jemnohmota:
-
        duše a sebejistota, definice
-
        vlastní bytost
-
        ego
-
        vnitřní hlasy
-
        iniciační techniky kontroly vnitřních hlasů
-
        definice vzniku energeticko-informačních struktur
-
        egregory a přítomné bytosti
-
        démonické síly
-
        meditace, koncentrace

4.     Nehmota:
-
        duch a sebedůvěra, definice
-
        Duch a Bůh
-
        dech
-
        vědomí
-
        duchovní světy a náboženství
-
        exorcismus
-
        rovnováhy (definice 5ti rovnováh)
-
        kauzalita, definice
-
        dualita, definice

5.     Emoce:
-
        emoce (definice)
-
        techniky pro práci s emocemi v minulosti (zpětný posun děje)
-
        techniky pro práci s emocemi v přítomnosti (techniky uvolnění a odpoutání)
-
        techniky pro práci s emocemi z budoucnosti
-
        techniky mimosmyslového vnímání
-
        techniky nahlížení na jiná místa v existenci (vstup a výstup)
-
        technika autoregrese

6.     Čtyři světy lidské bytosti:
-
        regrese
-        smyslová a mimosmyslová realita
-
        představivost
-
        sny (noční realita)

7.     Mimosmyslové vnímání:
-
        jemnohmotná realita
-
        komunikace s přítomnými bytostmi
-
        techniky vykuřování a vytleskávání
-
        talismany a amulety, symbolika a ochranné předměty

8.     Tvorba reality:
-
        definice smyslu tvorby reality
-
        smyslové a mimosmyslové vnímání
-
        přesun v realitě
-
        zadání a realizace záměru

9.     Mysterium a magisterium transformace vědomí:
-
        restrukturalizace vnějšího světa
-
        komunikace s Bohem
-
        hledání vlastního poslání, cesta a cíl
-
        komparatistika s předkřesťanským učením Je-šua

 

Studium je děleno do jednotlivých částí – semestrů. Jeden semestr obsahuje 12 setkání studijní skupiny, každé s časovou dotací cca 2h., každý měsíc se tak studijní skupina schází ke dvěma výukovým seminářům.

Platba se provádí před zahájením studia. V případě absence při výuce nebo předčasného ukončení studia (z jakýchkoliv důvodů) se platba, ani její část nevrací. Výuka probíhá přes online video konferenci na platformě Zoom.

 Návod jak si instalovat aplikaci ZOOM pro video konference:
--> návod na YOUTUBE zde

Copyright © 2020 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně