přednášky a semináře v roce 2021

Přednášky: internetová ON LINE video konference na platformě Zoom

 nová série přednášek:

 

„... aby byla vlákna opět setkána ...“
ad honorem Jesus

 

Zvu všechny zájemce o poznání, porozumění a pochopení obsahu a smyslu některých původních textů z předkřesťanského učení Je-šua.
Po více než 13ti letech vlastní intenzivní práce s věděním obsaženým v tzv. vnitřním kruhu monoteistické mystiky jsem sestavil čtyři dvouhodinové přednášky s mimořádným obsahem, na kterých budu vysvětlovat významy a odkaz fragmentů tohoto učení, které mám k dispozici.

Smyslem těchto přednášek je obnovit vědomí pramene moudrosti velkého učitele Ježíše Nazaretského, uvědomit si z čeho bylo později vytvořeno křesťanské náboženství, tak jak ho známe nyní, a odkrýt část počátků monoteistických systémů současnosti.
Základním předmětem výkladu jsou texty v původním znění originálních jazyků, především evangelia Nového zákona a některé apokryfní texty.

Přednášky budou probíhat formou internetové online videokonference přes platformu Zoom.


Přihlášky a dotazy přes email: seminar@keltner.cz


Termíny:

14.2., 14.3., 11.4., 16.5.,
vždy od 18:00h. do 20:00h.

Cena pro nové zájemce:

6000,-Kč (240€) při platbě za celou sérii (za 4 přednášky)
nebo
2000,-Kč (80€) za každou jednu přednášku jednotlivě
(je možné se přihlásit kdykoliv před konáním každé přednášky).

Mimořádná cena:

4000,-Kč (160€) za celou sérii pro účastníky semináře konaného 15.11.2020 a pro posluchače studijních skupin a pro studenty individuálního programu.


Platba se provádí vždy předem na základě vystavené faktury.
Všechny ceny jsou určené dohodou
při absenci na přednášce nebo předčasném odpojení se platba, ani její část, nevrací.

Přihlášky a dotazy přes email: seminar@keltner.cz

 

 Návod jak si instalovat aplikaci ZOOM pro video konference:
--> návod na YOUTUBE zde

Zájemci o zařazení do studijní skupiny probíhající v roce 2021 se mohou přihlásit o podrobné informace přes email: studium@keltner.cz


Copyright © 2021 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně