na této stránce najdete většinu mých uveřejněných rozhovorů

Press:
Rozhovor pro – časopis Záhady života – Dokážeme změnit svět, autor Jana Šlegrová (2014)

DOKÁŽEME ZMĚNIT SVĚT!

 

Je až k nevíře, co všechno dokážou skeptici popřít. Ať už se
jedná o »zázračná« vyléčení, paranormální jevy, parapsychologické schopnosti… mně zase přijde úsměvné, že dnešní
věda zastává postoj: co moderní věda nezná nebo nechápe,
zkrátka neexistuje. I když si myslím, že zdravý skepticismus
prospívá i duchovně smýšlejícímu člověku, říkám si že to
občas skeptici hodně přehánějí.


Není se čemu divit. Skeptici jsou totiž lidé, kteří mají obrovský
strach. Protože každý, kdo s něčím urputně bojuje, by
se měl nad sebou zamyslet. Každý takový boj je ve své pravé
podstatě – a bez výjimky – projevem hlubokého strachu! Je to
strach zakořeněný uvnitř nás, jehož příčina by se dala charakterizovat
jako dávná zrada. Většinou nejvíc bojují (a je jedno jakým
způsobem) ti, kteří byli někým v něčem zrazeni, většinou
už v raném dětství a nejčastěji svými rodiči. Neodpuštěná zrada
v nich otevřela nekonečný pramen síly, který je celý život nutí
se bránit a bojovat. A je úplně jedno za co nebo s kým! Někdo se
naváží do duchovna, jiný do žen, další do homosexuálů, jiných
náboženských směrů, obézních nebo »hloupých« lidí, intelektuálů,
úspěšných podnikatelů, cizinců… Je to jedno a to samé.
Nemám boje rád a řeknu vám proč...
Boj totiž nemá nikdy žádný výsledek! Výsledkem boje není
výhra, ani prohra, boj je uzavřený cyklus a výsledkem boje je
vždy boj, na jeho »konci« ve skutečnosti nejsou vítězové ani
poražení. Tato myšlenka je jedním ze základních pilířů toho, co
učím a říkám na svých přednáškách. Snažím se posluchačům
vysvětlit, že by na události ve svém životě měli pohlížet jinak,
než jak to činili dosud.


Máte na mysli i dnešní tragickou politickou situaci?


Ano, také. Podle mne nemá smysl zakládat nové politické
strany, revoluční hnutí, modernější náboženství, armády »vědomých
« mužů apod. Měli bychom se plně soustředit na to,

co je doopravdy důležité – na svůj osobní duchovní růst. Je třeba,
aby si lidé uvědomili, že svět kolem nás je v současné chvíli
v totálním chaosu právě proto, že většina žen má obrovský zmatek
ve svých vnitřních světech. Proč? Protože nám, mužům, se
za poslední tisíce let podařilo ženství naprosto zdecimovat, až
téměř zlikvidovat! Ženy v současné chvíli nevěří samy sobě a to
je ohromná tragédie! Jen právě proto je možné vidět bezradné
zoufalé matky, jak se ptají psychologů – mužů – na to, zda je
jejich dítě v pořádku, nebo ne!? A takových tristních výjevů je
všude okolo nás hrozivě mnoho. Stačí se jen dobře dívat! Naším
cílem (mám na mysli cílem mužů) by mělo v současné době být
přiblížení se zpátky k ženám, jejich ochrana a ochrana jejich
vnitřních světů tak, aby konečně došlo ke stabilizaci. Málokdo
si uvědomuje, že ti bojující, nechápající a skeptičtí muži jsou
produktem a výplodem svých matek, které je zplodily už takto
zmatené.
Musíme ženám umožnit, aby poznaly samy sebe a stabilizovaly
svůj vnitřní svět. Protože jakmile k tomu dojde, dojde
i ke stabilizaci mužů, kteří to dokážou jen díky nim. Jen tímto
způsobem se lidstvo vrátí k rovnováze a svět se změní k nepoznání.
Zase budou čisté lesy, v potocích poteče pitná voda,
děti si přestanou hrát na betonu a moderní technika přestane
zabíjet naši planetu i nás samotné. Muži budou přemýšlet nad
budoucností a budou ochotni vyvíjet mnohem šetrnější technologie,
které už nebudou ničit životní prostředí. Naučí se
přebírat plnou zodpovědnost za své vynálezy i činy a přestanou
očekávat, že jejich chyby vyřeší budoucí generace.


Jakým způsobem by takovou velkou a zásadní změnu měli
muži uskutečnit?


V první řadě by měli přestat mít strach, protože i když to

nepřiznají, jsou někde tam uvnitř stále těmi malými chlapci,
které děsí rozhodnutí, jež mají učinit. Pokud chtějí být vědomými
muži, měli by se s okamžitou platností přestat zabývat
pouze svými rozumovými argumenty a měli by se učit ženám
více naslouchat a – to pro ně bude zřejmě nejtěžší – vůbec
nehodnotit, co ženy říkají! Musí přestat přemítat nad tím, zda
mají pravdu, nebo ne, přestat je soudit a přestat jim radit. Měli
by ženám dovolit chybovat a nechat je, aby se vědomě spojily se
svou vnitřní ženskou moudrostí. Myslím, že není potřeba tomu
dávat názvy, které jsou v dnešní esoterice moderní – návrat
k vnitřní bohyni atp.
Prostě a jednoduše: každá žena má v sobě vnitřní moudrost,
která je bezchybná. Pouze projevy ve hmotě, jež žena činí, mohou
být chybné, protože hmota vrhá stín. Ale světlo samo stín
vrhat nemůže. Církevní představitelé se to už tisíce let snaží
popírat, a i když jejich strach usmrtil – fyzicky i psychicky – už
mnoho žen, je nesporné, že žena je blíže Bohu, než muž! Jistě
jste se setkali už s mnoha teoriemi či myšlenkami týkajícími se
osvícení. A můj názor se od nich bude zřejmě lišit. Přesto budu
rád, když jej vyslechnete…
Žádná žena na světě se nemůže stát osvícenou. Ptáte se proč?
Protože sama o sobě je světlem a zdrojem světla! Žena není
temná, tak jak se nám to pokouší namluvit některé východní
filozofie a některé semitské staré duchovní zdroje. Není pravda,
že muž je ten aktivní, světlý a žena ta pasivní, temná bytost. Je
to naprostý nesmysl. To žena je tím světlem, které vede muže
k osvícení.


Proč si to myslíte?

Žena je ta, která dává život. Žena je mnohem blíže Bohu
nežli muž. Ačkoliv je to hodně proklamované téma, ve skuteč

nosti může k osvícení dojít pouze muž, který tak učiní skrze
vědomou ženu. Neboť ona je zdrojem života a světlem, které
jej může osvítit. Žena je jediná bytost v této realitě, která tvoří
přijetí. Přijetí tvoří ve své děloze a děloha je orgán, který emituje
přijetí – vyzařuje jej do prostoru.
Za poslední tisíce let se většina náboženství a drtivá většina
mužů pokoušela tohle v ženách zlikvidovat.
A výsledkem je současnost. Realita, v níž se nacházíme nyní.
My všichni něco naprosto zmateně hledáme a nevíme přesně,
co. Někdo hledá Boha, jiný sebe… A to, co nám chybí, je právě ta
vědomá ženská energie. Proto dochází ke konfliktům ve světě
i v naší zemi. Ve vládě, na ulicích, v práci, v domácnosti. Ženy
ze své přirozenosti nemají potřebu bojovat. To je projev pouze
mužského principu, který rozděluje. Ženský princip spojuje.
Kdyby byla ženská energie vědomější a přirozeně projevená
ve svém plném rozsahu, tak bude náš svět vypadat jinak – protože
muži se začnou chovat jinak.
Je však naprosto groteskní vidět zmatené muže zakládající
»mužské kruhy«, typicky projev ženského principu, kde nemohou
nalézt své vědomí muže, a zároveň sledovat činnost některých
žen, které bojují za ženská práva v rámci různých spolků
a organizací. Na rovinu: to jsou ve své podstatě vtělení nebo
přivtělení muži, kteří se snaží tímto rafinovaným způsobem
neustále nastolovat nějaký konflikt mezi ženy
a muže. Převládl u nich rozum a ego a tudy cesta nevede. Pokud
je žena sama sebou a pokud si je vědoma své moudrosti a své
vnitřní podstaty, tak žádný muž na světě nemá potřebu s ní
být v konfliktu. Muž vnímá ženu jako bohyni sám od sebe, což
se bohužel uchovalo už jen v poezii a uměleckých projevech
malířů, sochařů a skladatelů… v reálném životě už tomu tak
většinou a bohužel není.

Myslíte si, že muži ženám nenaslouchají a že jim nepromíjí
chyby?


Ano. Myslím si, že to muži nedělají. Protože kdybych neměl
pravdu, svět vypadá jinak, ne tak, jak vypadá teď. Žena je pro
muže v mnohých případech jen hezký, funkční a výkonný stroj,
který se zrodil jen proto, aby jim bezhlavě sloužil a plnil jejich
vůli. Odpovědi na vaši otázku jsou všude kolem nás. Člověk nemusí
jezdit za poznáním Boha do Peru, Indie nebo Jeruzaléma.
Všechny informace obsahujeme v sobě a všechny informace se
nám ukazují v naší realitě.


Proč by měli ženám více naslouchat?


Protože žena má na rozdíl od muže aktivní mimosmyslové
vnímání z přirozenosti. To znamená, že žena dokáže svou intuicí
vnímat daleko lépe než její protějšek. Muž obvykle dokáže hodnotit
realitu pouze svými pěti smysly. Zapojuje do toho rozum
a zkušenost, což nutně vede k vytvářením určitých předsudků,
závěrů a očekávání. Žena, pokud není zdeformována systémem,
toto nemá. V poslední době se přirozená moudrost objevuje jen
v období menstruace nebo při těhotenství či kojení. Náhle začíná
vnímat svět kolem sebe odlišně a její vysoce vyvinutá intuice
a citlivost ji samotnou překvapuje. A dostává se do potíží, protože
vedle sebe většinou nemá matku, která by ji vedla a informovala,
jak má se svým darem zacházet a jak jej rozšiřovat. Lékaři
v tom mají jasno – jsou to hormonální poruchy.


Říkal jste, že muž může osvícení dosáhnout jen skrze ženu.
Co si mohu představit pod slovem »Osvícení«? Hodně
se o tom hovoří, ale věřím, že jen málokdo zná skutečný
význam.


Pokud bude muž ženě naslouchat a nebude podléhat rozumu
a vlastním soudům, brzy pochopí, že se skrze
ni může

duchovně dostat mnohem dál, než kdy byl. Je třeba, aby si ženy
a muži vzájemně předávali informace a aby byli sami sobě
nenahraditelnou oporou ve svém duchovním rozvoji... jeden
bez druhého to totiž nezvládneme… Disponujeme energiemi,
které patří k sobě. Jedna příznivě ovlivňuje druhou. Dávní mágové
a kněží se v minulosti snažili energii žen zneužít pro svůj
duchovní posun, ženy sexuálně zkoumali, mučili, obětovali
Bohům a doufali, že jejich energii vstřebají do sebe. Nikoliv.
Žena, aby mohla být světlem, energií do nitra jí vloženou,
musí být vědomá. A vědomě by žádná žena pod pohrůžkou
násilí mužům svou sílu neposkytla. A není divu. Její božská
moudrost by jí to neumožnila…Zdroj:

časopis Záhady života

http://www.zahadyzivota.cz


zpět na press
Copyright © 2021 Tomáš Keltner | Tvorba webu SEO kvalitně